THÔNG TIN THANH TOÁN

Thanh toán qua BTC:
Địa chỉ Ví: 19AC4CopAogxBdihsRxUv84NuDShBreXhX
QR code: BTC Wallet

Thanh toán qua ETH:
Địa chỉ Ví: 0x21DaF74b17094A4B1d28d69867f95Efb366eAd35
QR Code: Thanh toan qua ETH

Thanh toán qua ERC20 (USDT):
Địa chỉ Ví: 0x21DaF74b17094A4B1d28d69867f95Efb366eAd35
QR code: Thanh toán ERC20

Thanh toán qua TRC20 (USDT):
Địa chỉ Ví: TJMkVdn2VePW5bP9pN7KLp8LyFB4f4bTVp
QR Code: Thanh toán qua TRC20

chat-active-icon